Zmluvy

Výpis zmlúv za rok 2024

Výpis zmlúv za rok 2023

Výpis zmlúv za rok 2022

Výpis zmlúv za rok 2021

Výpis zmlúv za rok 2020

Výpis zmlúv za rok 2019

Výpis zmlúv za rok 2018

Výpis zmlúv za rok 2017

Výpis zmlúv za rok 2016

Výpis zmlúv za rok 2015

Výpis zmlúv za rok 2014

Výpis zmlúv za rok 2013


Skeny zmlúv

Rok 2024

Mandátna zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb

Zmluva audítorské služby

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď

Dodatok k Zmluve - internet

Rok 2023

Zmluva o dodávke stravy klienti

Darovacia zmluva

Zmluva o dodávke stravy zamestnanci

Dodatok z zmluve o dodávke plynu

Darovacia zmluva

Dodatok k zmluve stravovanie klientov

Dodatok k zmluva stravovanie zamestnancov

zmluva auditorské služby

Zmluva o poskytovaní služieb- čistiareň Gáň

Darovacia zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie mesta Sereď na rok 2023

Darovacia zmluva

Mandátna zmluva

Darovacia zmluva s

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Dodatok k Mandátnej zmluve

Zmluva o dielo - hudobné vystúpenie

Darovacia zmluva

Zmluva o dielo

Rok 2022

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie mesta Sereď

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Zmluva nadácia Henkel Slovensko

Darovacia zmluva

Zmluva obec Pata

Zmluva o poskytnutí FP SPPoločne pre komunity

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Zmluva o dielo

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Rok 2021

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Nadácia SPP

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mesto Sereď

Darovacia zmluva

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie MPSVaR

Zmluva o zbere a preprave odpadov

Zmluva o vyhotovení Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním

Zmluva poskytnutí dotácie MPSVaR

Zmluva o závodnom stravovaní pre klientov

Zmluva o závodnom stravovaní pre zamestnancov

Darovacia zmluva

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Henkel Slovensko

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov obec Pata

Zmluva o zbere a preprave odpadov

Zmluva o poskytovaní verejných služieb o elektronických komunikáciách

Zmluva s dotácia TTSK

Darovacia zmluva

Zmluva čistenie prádla

Darovacia zmluva

Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci z obce Pata

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Rok 2020

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva s

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Darovacia zmluva

Zmluva o poskytnutí fin. príspevku nadácia Henkel Slovensko

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Pata

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Dodatok č.001 k Zmluve o dodávke plynu

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Zmluva Slovak Telekom, a.s.

Zmluva Slovak Telekom, a.s.

Zmluva Slovak Telekom, a.s

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Rok 2019

Darovacia zmluva

Zmluva o spravovaní internetovej stránky

Darovacia zmluva

Dodatok k zmluve pranie a žehlenie

Darovacia zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie mesta Sereď

Dodatok stravovanie ELSA Močenok- zamestnanci

Dodatok stravovanie ELSA Močenok - klineti

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpčtu obce Pata

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb

Zmluva o odbere a likvidácii biolog. odpadu

Zmluva o poskytovaní služieb- mzdové účtovníctvo

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Zmluva o vykonaní PZS

Darovacia zmluva

Zmluva o poskytnutí finanč. príspevku Nadácia ZSE

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie TTSK

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Rok 2018

Darovacia zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie obec Pata

Zmluva o poskytnutí dotácie mesta Sereď

Darovacia zmluva

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Darovacia zmluva

Dodatok k Zmluve o dodávke plynu - SPP

Darovacia zmluva

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie TTSK

Darovacia zmluva

Dodatok k Zmluve o poskytovaní ver. služieb Slovak Telekom a.s.

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s.

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Rok 2017

Zmluva o poskytnutí dotácie z obce

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o odbere bioodpadu

Darovacia zmluva

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

Zmluva kúpna

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Zmluva o poskytovaní odborných konzultácií

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Rok 2016

Dodatok k Zmluve Slovak Telekom, a.s.

Zmluva o poskytovaní služieb reklamy a marketingových služieb

Zmluva o dobrovoľníckej činnosti

Zmluva o poskytnutí dotácie obec Pata

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Zmluva audítorské služby

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď na r. 2016

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Pata

Darovacia zmluva

Zmluva s TTSK- účelová dotácia

Dodatok k Zmluve o dodávke plynu

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Zmluva o poskytovaní služieb reklamy a marketingových služieb

Darovacia zmluva

Rok 2015

Zmluva o zabezpečení niektorých činností Pracovnej Zdravotnej Služby

Zmluva o vykonaní činnosti technika BOZP

Dodatok k zmluve

Darovacia zmluva

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď

Kúpna zmluva COOP Jednota Galanta

Zmluva o reklame

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Zmluva o poskytovaní služieb ALATERE s.r.o.

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Pata

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Mandátna zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Kúpna zmluva- vstávacia pomôcka pre imobilných

Darovacia zmluva

Rok 2014

Darovacia zmluva

Dodatok k zmluve T-Bratislava

Darovacia zmluva

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva o poskytnutí dotácie mesta Sereď

Darovacia zmluva

Zmluva o nakladaní s biologickým odpadom

Dohoda o vykonaní hygienických služieb

Dodatok ZSE ponuka E. Výhoda/2014

Dodatok o dodávke plynu

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Zmluva o dodávateľsko-odberateľských vzťahoch PENAM Slovakia a.s.

Darovacia zmluva

Zmluva Slovak Telekom, a.s.- balík služieb

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Rok 2013

Darovacia zmluva

Zmluva o zabezpečení poskytovania soc. služby

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Sereď

Zmluva o poskytnutí účelovej dotácie - TTSK

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Zmluva o odbere stravy

Zmluva o odbere stravy

Dodatok k Zmluve o dodávke plynu

Darovacia zmluva

Rok 2012

Dodatok k zmluve ZSE zo dňa:24.01.2012

Dodatok k zmluve SPP

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Dohoda o poskytovaní odborných konzultácií

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Dodatok k zmluve T-mobile

Zmluva fin.príspevok- Opora 11/2012

Zmluva o zabezpečení poskytovania soc. služby

Dodatok č.5 Zmluvy o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Zmluva -spracovanie projektu

Rok 2011

Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na EON/2011

Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb

Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb

Zmluva darovacia

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb

Zmluva darovacia

Zmluva o poskytnutí dotácie

Dodatok k zmluve o poskytnutí finančného príspevku na EON/2011

Zmluva program KEO

Zmluva darovacia

Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku na EON/2011

Dodatok č.3/2011 o poskytnutí finančného príspevku na EON/2011

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva

Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb

Zmluva Gemeraudit

Darovacia zmluva