DSS Nezábudka Pata, n.o.

Nezisková organizácia Nezábudka Pata bola založená obcou Pata v r. 2007 za účelom poskytovania sociálnych služieb v tomto regióne. Obec Pata sa nachádza v okrese Galanta. Patríme medzi poskytovateľov sociálnych služieb územného obvodu TTSK.

Zariadenie DSS sídli v centre obci Pata, blízkosti nového kostola a Klubu seniorov. Súčasťou nového areálu je aj oddychová zóna s kvetinovou a zeleninovou záhradkou. Budova je jednopodlažná, bezbariérová, rodinného typu s maximálnou kapacitou 24 obyvateľov.

Budova DSS Nezábudka

Druhy a formy sociálnych služieb v Nezábudke:

  • poskytovanie celoročnej  pobytovej sociálnej  služby v domove sociálnych služieb;
  • poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby;
  • poskytovanie sociálnej služby v jedálni;
  • poskytovanie sociálnej služby v dennom centre.