Akcie a významné podujatia v DSS Nezábudka
  • Fašiangová zábava – karneval
  • Vystúpenia speváckych súborov
  • Odborné prednášky
  • Vystúpenia detí z MŠ, ZŠ, ĽŠU, Špeciálnej praktickej školy
  • Majáles – stavanie mája
  • Športové hry – nebojme sa pohybu
  • Katarínska zábava
  • Posedenie s Mikulášom
  • Adventné stretnutia a duchovné služby
  • Rôzne pracovné a rehabilitačné terapie