Poďakovanie

Na tomto mieste chceme poďakovať všetkým ľuďom a subjektom, ktorí finančnou a materiálnou pomocou nám pomáhajú zlepšovať kvalitu a úroveň poskytovaných sociálnych služieb.

Rok 2017:

  • obec Pata
  • mesto Sereď
  • TTSK
  • darcovia 2 % podielu z daní
  • sponzori (pozri verejné informácie)

Ďakujeme :-)