Poďakovanie

Na tomto mieste chceme poďakovať všetkým ľuďom a subjektom, ktorí finančnou a materiálnou pomocou pomáhajú zlepšovať kvalitu a úroveň poskytovaných sociálnych služieb.

Ďakujeme :-)